Raad van Toewijzing

De Raad van Toewijzing neemt de aanvragen in behandeling en brengt een advies uit aan het Bestuur over het toekennen van de beurzen. De RvT behelst tenminste vijf leden, al dan niet reünist van het A.S.C./A.V.S.V. De RvT zal bestaan uit prominente academici die zich betrokken voelen bij de Amsterdamse student.

Raad van Toewijzing

Mw. M. van der Meij, directeur University Development
Dhr. mr. P.N. van Sprang M.C.LL, Interim Manager and Consultant
Dhr. prof. dr. A.A.M. de Wilde, Hoofd Afdeling Cardiologie AMC Amsterdam
Mw. M.J. van Doesburgh, promovendus aan het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek UvA
Mw. B. Heilbron, transactie advocaat bij Loyens & Loeff

De Raad van Toewijzing zal niet meestemmen als het dispuutsleden, familieleden en dergelijke betreft.